Spring naar content

Onze visie

Ieder kind is uniek

Martine behandelen_2017

In onze praktijk verlenen wij tandheelkundige hulp aan kinderen, die door hun beperking of specifieke problematiek niet terecht kunnen of problemen ervaren bij hun huistandarts. BizKiTZ doet dit vanuit haar visie dat ieder kind recht heeft op kwalitatief hoogwaardige mondzorg. De kwaliteit van deze zorg vertaalt zich niet alleen naar technisch handelen maar bovenal naar individueel ‘maatwerk’ waarbij rekening gehouden wordt met de eventuele beperkingen van het kind maar waarbij vooral het focus gelegd wordt op zijn/haar mogelijkheden.

In een breder kader werkt BizKiTZ vanuit de visie dat samenwerking tussen zorgaanbieders de kwaliteit van zorg alsmede de patiëntvriendelijkheid en veiligheid bevordert. Kinderen die bijzondere of specialistische tandheelkundige zorg nodig hebben, kampen vaak ook met problemen op ander gebied. Daarbij valt te denken aan problemen in de motorische ontwikkeling, spraakproblemen, gedragsproblemen of specifieke psychologische problematiek.

Onze mooie praktijk

Voor ieder wat wils!

Neem alvast een kijkje in onze praktijk!