Spring naar content

Dé tandarts voor kinderen

Ieder kind heeft recht heeft op kwalitatief hoogwaardige mondzorg.

Onze visie

Ieder kind is uniek

Martine behandelen_2017

In onze praktijk verlenen wij tandheelkundige hulp aan kinderen, die door hun beperking of specifieke problematiek niet terecht kunnen of problemen ervaren bij hun huistandarts. BizKiTZ doet dit vanuit haar visie dat ieder kind recht heeft op kwalitatief hoogwaardige mondzorg. De kwaliteit van deze zorg vertaalt zich niet alleen naar technisch handelen maar bovenal naar individueel ‘maatwerk’ waarbij rekening gehouden wordt met de eventuele beperkingen van het kind maar waarbij vooral het focus gelegd wordt op zijn/haar mogelijkheden.