BizKiTZ is een verwijspraktijk voor Bijzondere Kindertandheelkundige Zorg.
U kunt bij ons terecht als uw kind, om wat voor reden dan ook, problemen heeft bij de tandarts.

Voorbeelden hiervan zijn kinderen en jong volwassenen met:
• Een bovenmatige angst voor de tandarts
• Gedragsproblemen
• Lichamelijke en/of geestelijke beperkingen
• Specifieke gebitsproblemen

In principe is de behandeling in onze praktijk tijdelijk. Als alles weer goed gaat en uw kind weer een stabiele gebitssituatie heeft en voldoende vertrouwen in de tandheelkundige situatie én in zichzelf, dan neemt de huistandarts de zorg weer over. Uiteraard wordt dit moment in overleg met u, uw kind en de huistandarts gekozen.