In onze praktijk verlenen wij tandheelkundige hulp aan kinderen, die door hun beperking of specifieke problematiek niet terecht kunnen of problemen ervaren bij hun huistandarts. BizKiTZ doet dit vanuit haar visie dat ieder kind recht heeft op kwalitatief hoogwaardige mondzorg. De kwaliteit van deze zorg vertaalt zich niet alleen naar technisch handelen maar bovenal naar individueel ‘maatwerk’ waarbij rekening gehouden wordt met de eventuele beperkingen van het kind maar waarbij vooral het focus gelegd wordt op zijn/haar mogelijkheden.

In een breder kader werkt BizKiTZ vanuit de visie dat samenwerking tussen zorgaanbieders de kwaliteit van zorg alsmede de patiëntvriendelijkheid en veiligheid bevordert. Kinderen die bijzondere of specialistische tandheelkundige zorg nodig hebben, kampen vaak ook met problemen op ander gebied. Daarbij valt te denken aan problemen in de motorische ontwikkeling, spraakproblemen, gedragsproblemen of specifieke psychologische problematiek.

Om deze reden zal BizKiTZ zich onder één dak huisvesten met diverse (para)medische disciplines (o.a. kinderfysiotherapie, logopedie en kinderpsychologie) die zich specifiek richten op de zorg voor het (kwetsbare) kind.

Onze missie is primair het creëren van een stabiele mondgezondheid bij ieder kind, binnen de kaders van zijn/haar specifieke mogelijkheden en in dergelijke mate dat in elk geval diens algemene gezondheid en kwaliteit van leven, niet in de waagschaal gesteld wordt. Teneinde dit niveau van (mond)gezondheid te bereiken zal in samenspraak EN samenwerking met het kind, de ouders/verzorgers, de mondzorgverlener(s) en mogelijk andere disciplines een individueel zorgpad uitgestippeld en bewandeld worden. Zorg op maat is ons credo.